Ogłaszamy konkurs na:

1. Hymn Rodu EJSMONT

2. Wspomnienia rodowe (rodzinne) EJSMONTÓW

REGULAMINY:

Na Hymn Rodowy

1. Hymn powinien zawierać minimum 3 zwrotki + refren

2. Mile widziany podkład muzyczny

3. Osobista prezentacja podczas koncertu drugiego dnia Zjazdu

4. Nagrody super niespodzianki i dyplom

Otwarty konkurs na wspomnienia rodzinne i rodowe

1. W konkursie moga uczestniczyć prace publikowane i niepublikowane

2. Minimalna ilość stron - 10 str. maszynopisu formatu A4

3. Praca w 3 egzemplarzach

4. Termin nadsyłania prac do 15.05.2010 lub dostarczenie bezpośrednio na Zjazd w dniu rozpoczęcia

5. Istnieje możliwość umieszczenia tekstu na stronie zjazdowej

6. Nagrody niespodzianki i dyplom

Powered by Etomite CMS.